IRR
دستگاه تنفسی در تهران از فروشگاه اینترنتی شركت ايمن تهران | خرید دستگاه تنفسی تهران (ايران) ارزان | شركت ايمن تهران : آل بیز
Reviews: 0
شركت ايمن تهران
+98 (21) 889-629-19

دستگاه تنفسی

ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP2  مدل JFY 1021
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP2 مدل JFY 1021 با قابليت فيلتراسيون كلاس 2 با کارايي ذره گيري 94% (تا 10 برابر حدمجاز تماس شغلي) جهت كار در محيطهاي داراي گرد و غبار مناسب مي باشد.
گروه: تنفس
ماسك سوپاپ دار كربن دار بادرجه فيلتراسيون FFP2  مدل JFY 1121
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار كربن دار بادرجه فيلتراسيون FFP2 مدل JFY 1121 با قابليت فيلتراسيون كلاس 2 با کارايي ذره گيري 94% ( تا 10 برابر حدمجاز تماس شغلي) جهت حذف نسبي بوي موادآلي و بعلت داشتن لاية كربن اكتيو در محيطهائي كه داراي گرد وغبار و بوي مواد آلي ضعيف مي باشند، استفاده مي...
گروه: تنفس
ماسك سوپاپ دار سفيد بادرجه فيلتراسيون FFP2  مدل JFY 3021
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار سفيد بادرجه فيلتراسيون FFP2 مدل JFY 3021 با کارايي ذره گيري 94% (تا 10 برابر حدمجاز تماس شغلي) جهت كار در محيطهاي داراي گرد و غبار مناسب مي باشد.مدل آن تاشونده و تخت است و به راحتي قابل نگهداري در جيب بوده و ساير مشخصات فني آن در کاتالوگ پيوست ارائه شده است.
گروه: تنفس
ماسك سوپاپ دار کربن دار با درجه فيلتراسيون FFP2  مدل JFY3121
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار کربن دار با درجه فيلتراسيون FFP2 مدل JFY3121 مدل آن تاشونده وتخت است وبه راحتي قابل نگهداري در جيب مي باشدو ساير مشخات فني آن مشابه ماسک JFY1121 مي باشد.
گروه: تنفس
ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP2  مدل  JFY 7121
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP2 مدل JFY 7121 با قابليت فيلتراسيون كلاس 2 با کارايي ذره گيري 94% ( تا 10 برابر حدمجاز تماس شغلي) جهت كار در محيطهاي داراي گرد و غبار مناسب مي باشد و بعلت تعبيه شدن محفظه اي از كربن در ميانة آن در اماكني كه غبار و ذرات توام با بوي...
گروه: تنفس
ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP3  مدل JFY 1231
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP3 مدل JFY 1231 با قابليت فيلتراسيون كلاس 3 با کارايي ذره گيري 99% (تا 20 برابر حد مجاز تماس شغلي ) مناسب بوده و براي محيطهايي كه هوا حاوي گرد وغبار و هاگ و باكتري و ويروس مي باشند قابل استفاده است.
گروه: ماسک و تجهیزات تنفسی
ماسك سوپاپ دار كربن دار با درجه فيلتراسيون FFP3  مدل  JFY 1131
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار كربن دار با درجه فيلتراسيون FFP3 مدل JFY 1131 با قابليت فيلتراسيون كلاس 3 با کارايي ذره گيري 99% ( تا 20 برابر حدمجاز تماس شغلي) مناسب بوده و بعلت داشتن لاية كربن اكتيو در محيطهائي كه داراي گرد وغبار و بوي مواد آلي ضعيف مي باشند، استفاده مي شوند. نظير: مكانها
گروه: ماسک و تجهیزات تنفسی
ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP3  مدل JFY 3231
در دسترس است 
ماسك سوپاپ دار سفيد با درجه فيلتراسيون FFP3 مدل JFY 3231 با قابليت فيلتراسيون كلاس 3 وبا کارايي ذره گيري 99% ( تا 20 برابر حد مجاز تماس شغلي ) مناسب محيطهائي كه هوا حاوي گرد وغبار و هاگ و باكتري و ويروس مي باشند.مدل آن تاشونده و تخت است و به راحتي قابل نگهداري در جيب بوده و...
گروه: ماسک و تجهیزات تنفسی
LiveInternet

توضيحات

قیمت باور نکردنی در دستگاه تنفسی در تهران (ايران) از شرکت شركت ايمن تهران. برگزیده ای از محصولات با کیفیت با قیمت های مقرون به صرفه .